Kotisivu
Yritystiedot
Tuotteet ja palvelut
Ota yhteyttä
Pacos Palvelut:

Pacos Palvelut on perustettu paperin ja kartongin valmistajille, sekä automaatiolaitteiden ja profilointilaitteiden toimittajille konsultointipalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Periaatteena on edesauttaa paperin ja kartongin valmistajia perusteltujen muutosten ja hankintojen kautta tuottamaan parempaa tuotetta enemmän ja edullisemmin.

Sitoutumaton konsultointi:

Pacos Palvelut Tmi keskittyy toimittajiin täysin sitoutumattomana tarjoamaan luotettavaa palvelua laadun ja tuotannon optimoimiseksi. Näin Pacos Palveluiden ehdotukset toimenpiteille ja hankinnoiksi ovat täysin prosessin tarpeeseen perustuvia. Toimittajille tarjoamme sovellukseen liittyvää esiselvitystyötä, sekä asennuksen ja käyttöönoton tuki palvelua.

Yhteyskumppanit:

Järjestelmä- ja toimilaitehankinnoissa tyypillisesti tarvitaan pitkäaikaista kokemusta ja eri toimittajien laitteiden tuntemusta, että saavutetaan varmuus oikeista toimenpiteistä ja hankintojen oikeista valinnoista oikeilta toimittajilta. Laitteiden parhaan mahdollisen toiminnan varmistaminen mahdollistaa parhaan laadun ja prosessin parhaan tuottavuuden. Oikea huolto ja ylläpito edesauttaa luotettavan toiminnan keskeytyksettä. Yhteistyö toimittajien kanssa luo vankan tieto- ja taitopohjan sovellusselvityksiin ja laitehuoltojen järjestämiselle.

Kokemus:

Pacos Palvelut hyödyntää monipuolista laitteiden huoltokokemusta ja pitkäaikaisen kokemuksen mukanaan tuomaa laajaa yhteistyöverkostoa toimenpiteiden ja laitteiden toimittajiksi prosessin optimoimisessa ja järjestelmien huollossa. Yli 20 vuoden kokemus automaatiolaitteista, profilointilaitetoimituksista, sovellusselvityksistä ja säätöjen käyttöönotoista Suomessa ja koko Euroopassa antavat tarjotuille palveluille sen tarvitseman kokemuspohjan. Tämä kokemus sisältää DCS, QCS, CD, WIS ja WMS laitteiden toimituksia sadoille eri tuotantolaitoksille kolmen suuren amerikkalaisen toimittajan palveluksessa. Nyt tämä kokemus on yksityisyrittäjän käytettävissä ja tarjottavissa kaikille paperin valmistajille ja laitetoimittajille.

Innovatiivisuus:

Uusien ideoiden ja innovatiivisten toteutusmallien kehitteleminen prosessiteollisuuteen on mukana tämän yrityksen toimenkuvassa. Sekä omien ajatusten toteuttaminen, että muiden toteutuskelpoisten ideoiden kehittäminen joko esille tulevaan tarpeeseen, tai aivan uutena tulevat ajatukset on mahdollista edelleen kehittää yrityksen toiminnan piirissä. Monet yhteistyökumppanit ja hyvät yhteydet puunjalostusteollisuuteen mahdollistavat ajatusten kehittämiseen käytännön tasolla. Pacos Palvelut rohkaiseekin nuoria ja kokeneempiakin idearikkaita henkilöitä ottamaan yhteyttä luottamuksellisesti, jos haluavat tukea ideansa eteenpäin viemisessä.

Toimitilat:

Yrityksen käytössä on Nokian teollisuusalueella 78m2 halli toimistoineen, josta on erotettu osa automaatiolaitteiden huoltotoiminnoille. Tämä toimitila mahdollistaa sekä pienempien laitteistojen valmistamisen ja huollon, sekä suurempien laitteiden käsittelyn. Lisäksi halli toimii uusien ideoiden kehitystilana.

Yrityksen omistuspohja ja paikkakunta:

Pacos Palvelut on toiminimi, jonka omistaja on Tuomo Mäkinen.
Omistaja toimii yrityksessä nimikkeellä íSenior Consultantí kuvastaen pitkäaikaista kokemusta paperiteollisuuden automaation parissa.